Bewustwordingstraining

    AVG-naleving versus bewustwordingstraining

    De naleving van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG - artikel 57) schrijft voor dat u uw werknemers dient te sensibiliseren en hen meer inzicht dient te geven in de risico's, de regelgeving, de voorzorgsmaatregelen en hun rechten in verband met de AVG—waarbij de niet naleving kan resulteren in zware sancties. Gelukkig maakt de bewustwordingstraining van Mimecast het AVG-bewustzijn ontzettend laagdrempelig. Ons platform voor beveiligingsbewustzijn integreert alle inhoud en hulpmiddelen die u nodig hebt om de klus te klaren.

    Rondleiding Mimecast Bewustwordingstraining.
    Ontdek het zelf.

    Plan een demo