Solution Brief
  Bewustwordingstraining voor beveiliging

  POPIA vs GDPR - wat u moet weten

  De General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie en de Protection of Personal Information Act (POPIA) van Zuid-Afrika zijn twee wetgevingspakketten voor inwoners van respectievelijk de Europese Unie en Zuid-Afrika. Zij zijn bedoeld om de rechten inzake de persoonlijke levenssfeer te versterken, organisaties een grotere plicht op te leggen om gegevens te beschermen, verplichte openbaarmaking van inbreuken met persoonsgegevens in te stellen en aanzienlijke sancties op niet-naleving in te voeren.


  Download nu uw Solution Brief

  Download
  Terug naar boven