Whitepaper Contoural: Het ontwikkelen van een moderne strategie voor informatiegovernance

Informatiebeheer wordt steeds ingewikkelder Organisaties krijgen te maken met toenemende gegevensvolumes, strengere wettelijke en regulatoire vereisten voor het bewaren van gegevens, strengere privacyregels en de toenemende dreiging van schendingen, met als gevolg de teruglopende productiviteit van hun werknemers.  Bedrijven ondervinden bovendien dat hun verouderde, bestaande archiefsystemen alsmaar inefficiënter functioneren. Dit zet veel organisaties ertoe aan om hun benadering te heroverwegen en de meest actuele strategieën voor informatiebeheer te adopteren.

Nu downloaden