IDC technologie in de schijnwerpers: E-discovery als basisprincipe

Vaak richten e-discovery-oplossingen zich op het electronic discovery reference model (EDRM) en beperken ze zich tot evaluaties en productietaken. Het merendeel van de kosten voor e-discovery gaat naar de evaluatiefase en vaak gaat de aandacht het zo efficiënt mogelijk maken van die procedure. Hoe minder er wordt ingezameld, hoe minder er moet worden geëvalueerd. Meer aandacht voor beproefde methoden in aanvulling op EDRM kan aanzienlijke voordelen opleveren, die in een later stadium kunnen worden benut.
Organisaties die wachten tot ze worden aangeklaagd om zich voor te bereiden op een gerechtelijke procedure maken verlies, ongeacht de uitspraak.


Dit artikel van IDC, dat wordt gesponsord door Mimecast, beschrijft hoe de trends op het gebied van e-discovery evolueren, met aandacht voor geoptimaliseerde interne controle en de aanbevelingen voor het uitwerken van een toekomstgerichte oplossing.

Nu downloaden