Geïnteresseerd in meer informatie?  

    Plan een demo

    Vul de dreigingsgegevens van Mimecast aan met andere bronnen met dreigingsintelligentie

    De feed met dreigingsinformatie van Mimecast is eenvoudig te integreren in uw vertrouwde hulpprogramma's, zodat u gegevens over nieuwe cyberdreigingen uit meerdere bronnen, waaronder Mimecast, kunt samenvoegen.

    Inzichten van experts.

    Bronnen die u mogelijk interesseren: