Dreigingsbescherming

Om zoveel mogelijk bescherming te bieden tegen dreigingen via e-mail combineert Mimecast intern ontwikkelde en externe detectieanalyses met meerdere interne en externe dreigingsinformatiebronnen. Dit biedt klanten een gelaagd inspectiesysteem dat effectief is tegen zowel veelgebruikte commmodity-aanvallen als zeer specifiek gerichte aanvallen.

Doordat Mimecast wereldwijd tienduizenden klanten per jaar van dienst is, krijgen wij een nauwkeurig inzicht in aanvalspatronen om zo de detectie van de nieuwste aanvallen te versnellen.

MEER INFORMATIE OVER DREIGINGSBESCHERMING

Aanpasbaarheid

Bedrijven moeten snel reageren om de nieuwste aanvallen voor te blijven. Maar technologie is slechts een onderdeel van een succesvolle aanpak. De meeste bedrijven zijn gefrustreerd door hun onvermogen om gelijke tred te houden met de snel evoluerende bedreigingen en de toegenomen behoefte aan beveiligingspersoneel. Om uw organisatie beter te beschermen, moeten uw werknemers zich ook meer bewust worden van de voortdurende dreigingen.

Mimecast helpt bedrijven op verschillende manieren zich aan te passen. Zo maken we gebruik van dreigingsinformatie van derden, beoordelen en implementeren we toonaangevende technologieën, voeren we continu dreigingsanalyses uit, automatiseren we hersteldiensten en verstrekken we interne gebruikerseducatie om werknemers te helpen bewuster en voorzichtiger te zijn.

<p>Aanpasbaarheid</p>

Klaar om voor Mimecast te kiezen?

Plan een demo

Duurzaamheid

E-mail kan worden uitgeschakeld door een cyberaanval, of opzettelijk offline worden gehaald door IT om een dreiging in te perken. Dit kan direct gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering doordat de mogelijkheid om te communiceren wegvalt of wordt beperkt. Bovendien kan dit gevolgen hebben voor de toegang tot bestanden binnen het e-mailsysteem.

Om dit soort onderbrekingen te voorkomen, biedt Mimecast een e-mailsysteem dat 100% beschikbaar blijft en tegelijkertijd de integriteit waarborgt van de gegevens die er in opgeslagen zijn.

<p>Duurzaamheid</p>

Inzichten van experts.

Bronnen die u mogelijk interesseren: