Continuïteit

Mimecast voegt nieuwe continuïteitsfunctionaliteiten toe om verstoringen van het e-mailverkeer te controleren, meldingen te versturen en er sneller op te kunnen reageren

Uit een recent internationaal onderzoek van Mimecast onder 600 IT-deskundigen bleek dat 88% e-mail als een cruciaal onderdeel van hun organisatie beschouwt, terwijl 55% aangaf dat e-mail missiekritisch is. Dit is niet verwonderlijk; e-mail is vaak het eerste wat we 's ochtends controleren en de...

Meer informatie
Security, Email Security

Zou het wettelijk verplichten van goede beveiligingspraktijken een goede zaak zijn?

Recently, the State of New York has taken steps towards passing the nation’s first cybersecurity regulation which explicitly tells financial organizations in New York what they must do in their security program.  You can read an overview of this…

Meer informatie