Privacyverklaring

Welkom bij Mimecast. Mimecast is een mondiaal bedrijf met kantoren in Europa, Noord-Amerika, Australië, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika. We leveren aan bedrijven die kantoren hebben in deze regio's en de rest van de wereld. Onze website (de 'Website'), te vinden op www.mimecast.com, biedt informatie over onze producten en diensten, en wordt beheerd door Mimecast Services Limited. Mimecast Services Limited heeft een statutaire zetel op het adres 6th Floor, Citypoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9AW, Groot-Brittannië (geregistreerd in Engeland en Wales, 4901524).

Voor mensen in Europa zijn onze lokale vestigingen Mimecast Services Limited en Mimecast Germany GmbH. Mimecast Germany GmbH heeft een statutaire zetel op het adres Parkstadt Schwabing, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Duitsland (registratie: HRB 234744).

Deze Privacyverklaring beschrijft onze marketingpraktijken en in het bijzonder het gebruik en de bescherming door Mimecast van gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('Persoonlijke Gegevens') die zijn verzameld via de Website, offline communicatie, programma's en evenementen. Deze Privacyverklaring is opgenomen in en maakt deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden, die hier te vinden zijn en die uw toegang tot en gebruik van de Website regelen. Door de Website te gebruiken of ons op andere wijze uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring als geheel of een gedeelte ervan, moet u geen gebruikmaken van de Website of ons op andere wijze uw Persoonlijke Gegevens verstrekken.

Als uw bedrijf Mimecast inhuurt om Mimecasts producten en diensten (gezamenlijk de 'Diensten') te verlenen, gaan uw bedrijf en Mimecast een aparte gebruikersovereenkomst aan die onder andere het gebruik regelt van alle door Mimecast verzamelde en onderhouden informatie en gegevens in verband met de werking van de Diensten, waaronder gegevens die verzameld worden door bepaalde functies die via de Website beschikbaar worden gesteld aan klanten. Eventuele overeenkomsten tussen uw bedrijf en Mimecast prevaleren boven eventuele tegenstrijdige bepalingen in deze Privacyverklaring. Uw gebruikersovereenkomst is van toepassing op uw gebruik van onze klantenportal en alle Persoonlijke Gegevens die worden verstrekt of gegenereerd door het aanmaken van uw gebruikersaccount en uw gebruik van de klantenportal.

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de manier waarop we met uw Persoonlijke Gegevens omgaan, kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Wat voor soort Persoonlijke Gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we die?

We verzamelen in het algemeen contact- en zakelijke gegevens en andere informatie over uw relatie met Mimecast en gebruiken die voor het leveren, verbeteren en ontwikkelen van de diensten en producten die wij aanbieden, en om u ondersteuning te bieden als u die nodig hebt. We kunnen de Persoonlijke Gegevens ook gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld over uw account, beveiligingsupdates en productinformatie. Daarnaast kunnen we geaggregeerde beveiligingsgegevens gebruiken om onze klanten en meer algemeen internet te beschermen tegen dreigingen.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

We verzamelen onder andere de volgende Persoonlijke Gegevens:

 • Uw naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer
 • Uw functietitel, bedrijfsnaam en adres;
 • Gegevens over de bronnen die u op de Website benadert en gegevens die u downloadt en/of
 • Gegevens over andere interacties met Mimecast, bijvoorbeeld op handelsbeurzen.

In sommige gevallen kunnen we verschillende typen gegevens combineren en die gezamenlijk opslaan in onze bestanden. Maar we streven er altijd naar om de hoeveelheid Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en opslaan, te beperken.

We verzoeken u geen gevoelige Persoonlijke Gegevens naar ons te sturen of op andere wijze met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld door de overheid uitgegeven identificatienummers (bijv. uw burgerservicenummer of het nummer van uw paspoort of rijbewijs), etnische informatie, uw politieke of religieuze overtuiging of gegevens over uw gezondheid.

We verzamelen Persoonlijke Gegevens op verschillende manieren, zoals:

 • Via webpagina's op de Website (bijvoorbeeld wanneer u een whitepaper aanvraagt of een formulier invult voor algemene of partnervragen);
 • Via reacties op online e-mail, elektronische promoties of enquêtes
 • Via online forums en sociale netwerken (Persoonlijke Gegevens die u op een van onze online forums of sociale netwerken verstrekt, kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt door anderen die deze gemeenschapsfaciliteiten bezoeken en kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. U moet zorgvuldig overwegen of u Persoonlijke Gegevens wilt verstrekken op deze forums of sociale netwerken en dient alle inhoud op de juiste wijze en in overeenstemming met de betreffende gebruiksvoorwaarden in te dienen) en/of
 • Via de telefoon.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Omdat het in ons legitieme belang is om te reageren op uw verzoeken en ervoor te zorgen dat onze diensten en organisatie correct functioneren, zullen we uw Persoonlijke Gegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • Om te reageren op uw verzoeken, zoals het beantwoorden van uw vragen over tarieven en het verstrekken van technische informatie over onze Diensten
 • Om meer inzicht te krijgen in uw wensen (via enquêtes en dergelijke) ter ondersteuning van de ontwikkeling van onze diensten
 • Om onderzoek te doen naar demografische gegevens van gebruikers;
 • Om uw mening en feedback te vragen over delen van de Website of in verband met onze Diensten;
 • Op uw verzoek om u te registreren voor een proefperiode voor onze Diensten; en
 • Op uw verzoek om u een offerte voor onze Diensten te bieden.

Indien u ermee instemt of als de toepasselijke wetgeving ons dat toestaat, zullen we u informatie sturen over onze Diensten die volgens ons nuttig voor u kan zijn. Op uw verzoek abonneren we u op onze nieuwsbrieven en meldingen over de Diensten die we leveren. U kunt uw abonnementsvoorkeuren altijd wijzigen in ons Voorkeurencentrum door hier te klikken.

We kunnen gegevens van derden verkrijgen en combineren met de Persoonlijke Gegevens die we hebben verzameld zoals beschreven in deze Privacyverklaring om onze marketingactiviteiten te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke Gegevens die we hebben, relevant en actueel zijn. Als we u een mogelijkheid bieden om een derde partij door te verwijzen naar de Website, dan zullen we die derde partij namens u een e-mail sturen met informatie over de Website. U kunt zich afmelden voor e-mails door de afmeldinstructies te volgen in ons Voorkeurencentrum door hier te klikken, via marketingmails die aan u verstuurd zijn of door een verzoek in te dienen via onze speciale online portal hier of per post op het adres dat hieronder wordt vermeld. Hieronder geven we ook meer informatie over uw rechten als gegevenssubject en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

Hoe delen we Persoonlijke Gegevens?

We delen uw Persoonlijke Gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring of zoals nodig is voor het leveren van de Diensten die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. We delen Persoonlijke Gegevens met dochterondernemingen van Mimecast, partners, zorgvuldig gescreende gedelegeerde verwerkers en externe dienstverleners over de hele wereld, indien wettelijk vereist, om de veiligheid van onze klanten te beschermen met betrekking tot de informatie die onze Diensten passeert en om de rechten en eigendommen van Mimecast te beschermen.

Delen en verstrekken van Persoonlijke Gegevens

We verkopen of verhuren uw Persoonlijke Gegevens niet aan derden. We delen geen Persoonlijke Gegevens, anders dan uitdrukkelijk beschreven in deze Privacyverklaring. We delen uw Persoonlijke Gegevens met de volgende ontvangers voor de volgende redenen (niet al deze derde partijen en redenen zijn mogelijk op u van toepassing):

 • Onze resellers om hen in staat te stellen namens ons marketinginformatie te verstrekken zoals hierboven beschreven.
 • Externe dienstverleners die ons helpen met (i) websitehosting en -onderhoud; (ii) verzenden van communicatie; (iii) bijwerken van marketinglijsten en databasebeheer; (iv) analyseren van gegevens en (v) levering van de website en de marketing van onze Diensten. Deze dienstverleners zullen uw Persoonlijke Gegevens alleen gebruiken voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van hun taken en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid te handhaven van alle informatie die zij verwerken.
 • Wij kunnen sommige van uw Persoonlijke Gegevens, andere gegevens en IP-informatie (beide hieronder beschreven) analyseren in geaggregeerde vorm die niet tot u persoonlijk te herleiden is. We kunnen deze geaggregeerde gegevens delen met onze dochterondernemingen, huidige en toekomstige zakenpartners en andere externe dienstverleners om geaggregeerde gegevens te verstrekken over bezoekers van de Website en voor het beschrijven van onze Diensten in het algemeen, waaronder onze Website, maar deze statistieken bevatten geen Persoonlijke Gegevens. We kunnen deze gegevens ook met deze partijen delen voor andere wettige doeleinden.
 • We kunnen uw Persoonlijke Gegevens delen met, verstrekken of leveren aan derden: (i) om te proberen een betaling of schuld te innen, (ii) indien vereist om fraude te bestrijden of onze belangen te beschermen en/of (iii) om onze Privacyverklaring, onze Gebruiksvoorwaarden of enige servicevoorwaarden of gebruiksrechtovereenkomst van Mimecast af te dwingen.
 • In geval van een bedrijfsovername, -reorganisatie of -sluiting of verkoop van een bedrijfsonderdeel of asset zullen Persoonlijke Gegevens deel uitmaken van de overgedragen assets. Als gevolg daarvan zal de opvolger van Mimecast uw Persoonlijke Gegevens blijven gebruiken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
 • We zullen uw Persoonlijke Gegevens verstrekken indien nodig om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of in antwoord op een wettelijke eis, dagvaarding, bevel of ander vergelijkbaar verzoek. We zullen uw Persoonlijke Gegevens ook verstrekken aan regelgevende, wetshandhavings- of overheidsinstanties indien wij van mening zijn dat een dergelijke handeling noodzakelijk is voor het beschermen van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Mimecast, zijn klanten, het publiek of enige derde partij.

Waar worden mijn Persoonlijke Gegevens naartoe overgedragen?

Uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen aan dochterondernemingen van Mimecast en zorgvuldig gescreende gedelegeerde verwerkers over de hele wereld. Uw Persoonlijke Gegevens kunnen ook worden overgedragen aan onze externe dienstverleners die contractueel verplicht zijn om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te waarborgen. Persoonlijke gegevens die worden verzameld binnen de Europese Economische Ruimte ('EER') kunnen worden overgedragen naar landen buiten de EER. Wij hanteren een verscheidenheid aan mechanismen om de veiligheid en de legitimiteit van deze overdrachten te waarborgen.

Overdracht van uw Persoonlijke Gegevens

De Persoonlijke Gegevens die we over u verzamelen, worden overgedragen naar en opgeslagen en verwerkt door onze dochterondernemingen, zorgvuldig gescreende gedelegeerde verwerkers en externe dienstverleners. Deze partijen zijn onder andere betrokken bij het leveren van onze Diensten, evenals diensten voor ondersteuning, onderhoud en werking van de Website. Door uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Gegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld. Elke dochteronderneming van Mimecast die uw Persoonlijke Gegevens ontvangt, is gebonden aan een Interne Overeenkomst die voldoet aan de modelcontractbepalingen voor de overdracht van Persoonlijke Gegevens naar verwerkers die zijn gevestigd in derde landen zoals beschreven in Besluit 2010/87/EU van de Europese Commissie. Alle gedelegeerde verwerkers en externe dienstverleners zijn gehouden aan gepaste contractuele verplichten om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke Gegevens te waarborgen.

Hoe veilig zijn mijn Persoonlijke Gegevens?

We beschikken over een specifieke interne beveiligingsorganisatie die een uitgebreide set beveiligingsmaatregelen implementeert en beheert om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen.

Beveiliging

Mimecast doet zijn uiterste best om de veiligheid te handhaven van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen via activiteiten op deze Website, andere marketinginspanningen en onze Diensten. Daartoe hebben wij technische en operationele maatregelen geïmplementeerd om het risico te verkleinen op onopzettelijke vernietiging of verlies van gegevens of niet-geautoriseerde verstrekking van of toegang tot Persoonlijke Gegevens die zijn verzameld via onze marketinginspanningen of de Diensten. U kunt meer informatie vinden over onze technische en organisatorische maatregelen door hier te klikken.

Deze technische en organisatorische maatregelen worden regelmatig herzien en indien nodig verbeterd, en alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot Persoonlijke Gegevens. Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren om verlies of misbruik van uw Persoonlijke Gegevens te voorkomen, kunnen we niet instaan voor de veiligheid van Persoonlijke Gegevens die u via de Website indient en kunnen we niet garanderen dat de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt niet worden onderschept als ze via internet van en naar ons worden verzonden. Daarom erkent en aanvaardt u dat wij niet aansprakelijkheid zijn voor diefstal, verlies, wijziging of misbruik van uw Persoonlijke Gegevens, inclusief maar niet beperkt tot dergelijke Persoonlijke Gegevens die zijn verstrekt aan derden of andere gebruikers, of voor het niet naleven door een derde partij van de overeenkomst tussen ons en die derde partij.

Wat voor soort technische gegevens verzamelen we?

Behalve de hierboven beschreven Persoonlijke Gegevens verzamelen we ook technische gegevens en andere informatie wanneer u onze Diensten gebruikt of onze Website bezoekt. Sommige van deze Persoonlijke Gegevens verstrekt u ons rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een webinar, het Mimecast-account van uw organisatie beheert of contact met ons opneemt voor ondersteuning. Sommige van deze gegevens verzamelen we door te registreren hoe u onze Website gebruikt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van technologieën zoals cookies of door basisgegevens te verzamelen over uw apparaat, zoals het type browser. Hieronder vindt u meer informatie over cookies.

Technische gegevens die automatisch worden verzameld via de Website

Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen onze systemen automatisch de volgende gegevens over uw bezoek ('Overige Gegevens'):

 • het type internetbrowser dat u gebruikt;
 • de taal van uw browser;
 • de website waar vandaan u naar onze Website bent gekomen;
 • de webpagina's die u op onze Website bekijkt en
 • de links op onze Website waar u op klikt

Wij verzamelen ook uw openbare IP-adres (het unieke adres waarmee uw computer op internet wordt geïdentificeerd). Dit IP-adres wordt meestal verzameld op nationaal of regionaal niveau. We verzamelen uw IP-adres om te controleren of verzoeken legitiem zijn en we kunnen uw openbare IP-adres automatisch koppelen aan uw domeinnaam (tezamen aangeduid als 'IP-informatie'). 'Overige Gegevens' omvat geen IP-informatie.

We gebruiken deze Overige Gegevens en IP-informatie om ons te helpen bij:

 • het aanbieden, verbeteren en beheren van de Website;
 • het bieden van klantenservice en ondersteuning;
 • het bieden van veiligheid en zekerheid aan bezoekers van onze Website;
 • het monitoren van activiteiten op en gebruik van de Website; en
 • het meten van de effectiviteit van de inhoud die we aanbieden.

Wij gebruiken Overige Gegevens en IP-informatie niet om meer over u persoonlijk te weten te komen, maar ze kunnen door ons of onze externe dienstverleners worden gekoppeld aan Persoonlijke Gegevens die u aan ons hebt verstrekt of die op andere wijze beschikbaar zijn voor ons of in ons bezit zijn. Het verzamelen van deze Overige Gegevens en IP-informatie stopt zodra u stopt met het gebruik van de Website, maar afhankelijk van uw gebruik van de Diensten kan uw IP-informatie nog wel worden verzameld. Overigens kunnen de verzamelde Overige Gegevens en IP-informatie zo lang worden bewaard, benaderd en gebruikt als nodig is voor de hierin beschreven doeleinden.

Hoe zit het met cookies?

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om onze Diensten en Website te verbeteren. Met deze technologieën kunnen we onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan, zodat u gemakkelijker kunt inloggen. Verder kunnen we hiermee de prestaties van onze Website en Diensten analyseren. U kunt meer informatie vinden over hoe we met cookies omgaan door hier te klikken.

Wij (of onze externe dienstverleners) kunnen uw Persoonlijke Gegevens verzamelen met behulp van cookies, pixeltags, webbakens, ingesloten weblinks en soortgelijke technologieën voor:

 • Het opslaan van uw voorkeuren en instellingen. We kunnen Persoonlijke Gegevens opslaan in een cookie zodat u relevante, lokale informatie te zien krijgt wanneer u de Website later opnieuw bezoekt. We kunnen ook voorkeuren opslaan, zoals taal en browser, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te stellen bij elk volgend bezoek aan de Website.
 • Het detecteren van misbruik of fraude op de Website.
 • Sociale media. Onze Website bevat bepaalde socialemediafuncties (zoals 'Delen'- of 'Vind-ik-leuk'-knoppen). Die functies worden geleverd door het betreffende socialemediaplatform (zoals Twitter of Facebook). Als er Persoonlijke Gegevens worden verzameld via de socialemediafunctie, wordt het gebruik van die Persoonlijke Gegevens geregeld door het privacybeleid van het socialemediaplatform dat de functie aanbiedt.
 • Reclame op internet. We gebruiken ook cookies, Overige Gegevens en IP-informatie om gericht advertenties voor onze Diensten te plaatsen op websites van derden.
 • Het tonen van advertenties. We gebruiken cookies om te meten hoeveel bezoekers op een advertentie hebben geklikt en om te registreren welke advertenties u hebt gezien, zodat u niet steeds dezelfde te zien krijgt.
 • Analyse. We gebruiken cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik en de prestaties van de Website.

Zo gebruiken we bijvoorbeeld Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., om uw gebruik van de Website te evalueren, rapporten over activiteiten te genereren en andere diensten met betrekking tot internetgebruik te leveren. Google Analytics gebruikt eigen cookies die gegevens opslaan, zoals het tijdstip van het huidige bezoek, of de bezoeker de webpagina eerder heeft bezocht en via welke website de bezoeker op de webpagina terechtgekomen is.

We hebben ook display-advertentiemarketing geïmplementeerd met Google Analytics om online te adverteren. Dit betekent dat externe dienstverleners, waaronder Google, onze advertenties op allerlei websites op internet weergeven en dat wij en externe dienstverleners, waaronder Google, eigen cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-cookie, zie http://www.google.com/doubleclick) tezamen gebruiken om advertenties te kiezen, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan de Website.

Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. U kunt ervoor kiezen zich af te melden voor de verwerking door Google van gegevens over u voor display-advertenties en/of de advertenties aanpassen met behulp van de advertentie-instellingen van Google op http://www.google.com/settings/ads. U kunt zich afmelden voor de verwerking in het algemeen door Google van Persoonlijke Gegevens door cookies uit te schakelen in de voorkeursinstellingen van uw browser of door de Google Analytics-afmelduitbreiding voor browsers via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren. De Google Analytics-afmelduitbreiding voor browsers voorkomt niet dat er gegevens worden verstuurd naar de Website zelf of naar andere analysediensten.

Ga voor meer informatie over Google Analytics naar https://www.google.com/analytics/.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde technologieën (zoals cookies) te weigeren, maar dan kunt u veel van onze functies mogelijk niet gebruiken. U kunt hier meer lezen over cookies.

Wat is jullie inzet voor de online privacy van kinderen?

Onze Website is niet gericht op kinderen. Mimecast accepteert via onze Website niet met opzet online Persoonlijke Gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar of om andere reden toestemming van een ouder of voogd nodig hebt om via onze Website Persoonlijke Gegevens te delen met Mimecast, dan moet u geen informatie over uzelf aan ons sturen via onze Website.

Hoe zit het met externe links?

De Website kan links naar externe websites bevatten. Onze Privacyverklaring is niet van toepassing op deze andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke sites en u dient zich te informeren over dergelijk beleid als u gebruikmaakt van die sites.

Wat zijn mijn Rechten als Gegevenssubject en hoe kan ik die rechten uitoefenen?

U hebt rechten met betrekking tot de verwerking van de Persoonlijke Gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw Persoonlijke Gegevens bekijken, bewerken, verwijderen of verplaatsen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen of uw toestemming intrekken voor een bepaalde verwerking van uw Persoonlijke Gegevens. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Elk van deze rechten kan op elk moment worden uitgeoefend. Klanten van onze klanten dienen contact op te nemen met hun systeembeheerder. Directe klanten/partners/contacten van Mimecast kunnen hun rechten hier uitoefenen via onze speciale online portal. OPMERKING: we kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren.

Rechten inzake Persoonlijke Gegevens. U hebt recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de Persoonlijke Gegevens die wij over u hebben, op het corrigeren van Persoonlijke Gegevens over u die onjuist zijn en in bepaalde gevallen op verwijdering van Persoonlijke Gegevens over u. U hebt ook recht op overdraagbaarheid van Persoonlijke Gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Dat betekent dat u een kopie van uw Persoonlijke Gegevens kunt verkrijgen in een gangbaar, elektronisch en voor machines leesbaar formaat zodat u die kunt beheren en verplaatsen. U kunt ons ook verzoeken die naar een derde te verzenden. U kunt ook het recht hebben om de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens door ons te beperken of daar bezwaar tegen te maken, bijvoorbeeld voor direct marketing. U kunt deze rechten hier uitoefenen via onze speciale online portal.

Marketing. U hebt het recht ons te vragen uw Persoonlijke Gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen altijd uitoefenen door hier contact met ons op te nemen via onze speciale online portal of door hier te klikken om uw abonnementsvoorkeuren te beheren in ons Voorkeurencentrum.

Klachten. Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop we uw Persoonlijke Gegevens verwerken, verzoeken we u om in eerste instantie via onze speciale online portal hier contact met ons op te nemen, dan zullen we op uw aanvraag reageren. Dit doet geen afbreuk aan uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland). Als u een klacht hebt met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens die we niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u (gratis) contact opnemen met onze geschillenbemiddelaar in de Verenigde Staten via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Hoe zit het met wijzigingen in deze Privacyverklaring?

We zullen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als we dat doen, plaatsen we een prominente mededeling in dit gedeelte van deze Privacyverklaring om gebruikers te melden wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt. In geval van ingrijpende wijzigingen (dat wil zeggen belangrijke nieuwe praktijken die u niet van ons zou verwachten of waarover we u niet eerder hebben verteld) kunnen we besluiten u per e-mail te informeren.

U kunt zich abonneren op meldingen voor wijzigingen in deze en andere aan de AVG gerelateerde informatie door hier te klikken en zich te abonneren op de feed 'AVG-documenten'.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

We hebben een manager en team voor mondiale gegevensbescherming om u ondersteuning te bieden als u die nodig hebt.

Algemene vragen over privacy: vragen, problemen of opmerkingen die u hebt in verband met deze Privacyverklaring of verzoeken met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens kunt u e-mailen naar onze Data Protection Officer op dpo@mimecast.com of schrijven naar:
Mimecast North America, Inc.
Attn: Trust Department
191 Spring Street
Lexington, MA 02421 USA
+1 (617) 393-7050